บ้านนาซาเรท
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1990 เป็นบ้านสำหรับอบรมอภิรติกชน มีครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์อุปถัมภ์ เพื่อเป็นหมายสำคัญ
สำหรับอภิรติกชนว่า ที่นี่พวกเขาจะมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตด้านร่างกาย ด้านสติปัญญาและชีวิตจิตเพื่อเตรียมตัว
สำหรับภารกิจอภิบาลในอนาคต จุด ประสงค์ของบ้านแห่งนี้ ก็คือ เพื่อการอบรมและการศึกษากระแสเรียกของบรรดา
สามเณรอภิรติกชนซาเลเซียนระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับ ปวช. นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมและอบรม
สามเณรอภิรติกชนที่จบการศึกษาในระดับดัง กล่าวแล้ว คือโปสตูลันต์ ซึ่งใช้เวลา 1 ปีเพื่อศึกษากระแสเรียกของตน
เรียนรู้และสัมผัสกับรูปแบบของนักบวชซาเลเซียนเพื่อเตรียมเข้าสู่นวกภาพ

ที่อยู่ติดต่อ :
บ้านนาซาเรท 6 หน้าสถานีรถไฟ อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : (032) 221988-9 โทรสาร : (032) 200374


บ้านอภิรติกชนหัวหิน
หมู่คณะหัวหินยังรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ศึกษากระแสเรียกชี วิตซาเลเซียน ระดับอภิรติกชน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ซึ่งนับเป็นดังก้าวแรกแห่งชีวิตซาเลเซียนสำหรับเยาวชนชายที่สนใจจะรับใช้พระเจ้า
โดยผ่านทางเยาวชนตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโก ภายใต้ชื่อ “ซาเลเซียน” ที่นี่พวกเขาจะใช้ชีวิตในวัยเยาวชน
ร่วมกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนขณะเดียวกันพวกเขาก็จะเริ่มศึกษากระแสเรียกซาเลเซียนควบคู่กันไป ด้วย


บ้านฟื้นฟูจิตใจ ซาเลเซียน หัวหิน
บ้านฟื้นฟูจิตใจ ซาเลเซียน ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย บ้านฟื้นฟูจิตใจนี้ เป็นสถานที่เพื่อใช้จัดสัมมนา
และอบรมต่างๆ สำหรับสมาชิกซาเลเซียนและบุคคลทั่วไป เนื่องจากที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายทะเลหัวหินเท่าใดนัก
จึงเหมาะกับการที่จะเดินไปพักผ่อนหย่อนใจในยามว่างจากการอบรมในช่วงต่างๆ ด้วย
จึงมีผู้ที่สนใจมาใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ที่อยู่ติดต่อ :
บ้านฟื้นฟูจิตใจ ซาเลเซียน 240 ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : (032) 511328 โทรสาร : (032) 512328


บ้านดอนบอสโก เขาตะเกียบ
บ้านนี้สามารถรับเยาวชนได้ประมาณ 200 คนต่อครั้ง อยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินประมาณ 6 กิโลเมตร ด้านหน้า
บ้านเยาวชนติดทะเล บ้านนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นค่ายสำหรับเยาวชนกลุ่มใหญ่ทั่วไปและใช้ สำหรับกิจกรรมเชิงอบรม
รวมทั้งค่ายมิตรภาพซึ่งเป็นค่ายกระแสเรียกซาเลเซียนซึ่งเคยจัดที่บ้านเณรหัว หินทุกๆ ปี บ้านนี้อยู่ภายใต้การดูแล
รับผิดชอบของผู้รับผิดชอบบ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน หัวหิน


บ้านซาเลเซียน สามพราน
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1979 ท่ามกลางกลุ่มคริสตชนขนาดใหญ่ อยู่ในละแวกวัดนักบุญเปโตร สามพราน โดยการนำ
ของคุณพ่อประพนธ์ ชัยเจริญ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนในขณะนั้นได้ตัดสินใจที่จะเปิดบ้านที่สามพรานด้วยเหมือนกัน
เพราะคณะนักบวชอื่นๆ ก็ได้เปิดบ้านสำหรับนักศึกษาของคณะของเขาบ้างแล้ว
บ้านซาเลเซียนตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นบ้านอบรมสำหรับนวกภาพ
และบรรดาซาเลเซียนช่วงปีหลังนวกภาพ โดยมีศูนย์เยาวชนที่มีประจำทุกวันอาทิตย์ เป็นสนามงานอภิบาล

ที่อยู่ติดต่อ :
บ้านซาเลเซียน 91 หมู่ 6 ซอยวัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : (02) 4290220, 8125834 โทรสาร : (02) 4290021


บ้านศานติธรรม ซาวีโอ
เป็นบ้านพักเพื่อการอบรมฟื้นฟูจิตใจ และเข้าเงียบ สำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ใหญ่ด้วย และด้วยตำแหน่ง
ที่ตั้งของบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก จึงมีโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร
แวะเวียนมาใช้บริการเป็นประจำ โดยมีสมาชิกซาเลเซียนของหมู่คณะสามพรานเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและให้การอบรม