แม่สะเรียงและดงหลวง (1)

เยี่ยมวัดแม่สะเรียงและร่วมเปิดเสกวัดดงหลวง

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2014 นักศึกษาศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่เดินทางแวะเยี่ยมวัดนักบุญเปาโล อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีจุดหมายเพื่อเดินทางไปร่วมเสกวัดน.นิโคลัส ดงหลวง ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดนักบุญยอห์น เขตแม่เหาะ โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์เป็นประธานในพิธี

 แม่สะเรียงและดงหลวง (2)