เยี่ยมบ้านนักศึกษา (1)

คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธรและสมาชิกของศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่เยี่ยมบ้านของนายประพาส ชีวกิจมั่นคง (นักศึกษาปี 1 รุ่นที่ 20) ที่หมู่บ้านห้วยกุ้ง และได้สวดภาวนาอวยพรบ้านและครอบครัวด้วยกัน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2014

เยี่ยมบ้านนักศึกษา (2)