627-1.1

คุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่ออธิการ คุณพ่อภูวนัส ซิสเตอร์ บราเดอร์และชาววัดหาดใหญ่ ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2014

627-1.3
627-1.2
627-1.4