ข่าวสารคณะซาเลเซียน

ข่าวสารคณะซาเลเซียน

22 06, 2014

พิธีแห่ศีลมหาสนิท ณ วัดหาดใหญ่

June 22nd, 2014|Categories: ข่าวสารคณะซาเลเซียน||

คุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่ออธิการ คุณพ่อภูวนัส ซิสเตอร์ บราเดอร์และชาววัดหาดใหญ่ ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2014
22 06, 2014

เยี่ยมคริสตชนบ้านปางอีกา

June 22nd, 2014|Categories: ข่าวสารคณะซาเลเซียน||

นักศึกษาของศูนย์คำสอนแม่ริมเดินทางไปเยี่ยมและสวดภาวนากับคริสตชนชาวปกาเกอะญอ หมู่บ้านปางอีกา ในวันที่ วันที่ 22 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา
21 06, 2014

ตรีวารและฉลองวัดทุ่งลุง

June 21st, 2014|Categories: ข่าวสารคณะซาเลเซียน||

คุณพ่อ ซิสเตอร์ บราเดอร์ และสัตบุรุษวัดหาดใหญ่ ได้ร่วมตรีวารและร่วมฉลองวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้าทุ่งลุง ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557
14 06, 2014

เยี่ยมบ้านนักศึกษา

June 14th, 2014|Categories: ข่าวสารคณะซาเลเซียน||

สมาชิกศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่เยี่ยมบ้านของนายประพาส ชีวกิจมั่นคง (นักศึกษาปี 1 รุ่นที่ 20) ที่หมู่บ้านห้วยกุ้ง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2014
13 06, 2014

อบรมนักเรียนมงฟอร์ตมัธยม

June 13th, 2014|Categories: ข่าวสารคณะซาเลเซียน||

คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร และทีมงานไปอบรมนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย (มัธยม) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2014 ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ เชียงใหม่
13 06, 2014

เยี่ยมวัดแม่สะเรียงและร่วมเปิดเสกวัดดงหลวง

June 13th, 2014|Categories: ข่าวสารคณะซาเลเซียน||

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2014 นักศึกษาศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่เดินทางแวะเยี่ยมวัดนักบุญเปาโล อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีจุดหมายเพื่อเดินทางไปร่วมเสกวัดน.นิโคลัส ดงหลวง
12 06, 2014

พิธีไหว้ครู โรงเรียนแสงทองวิทยา

June 12th, 2014|Categories: ข่าวสารคณะซาเลเซียน||

โรงเรียนแสงทองวิทยาได้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2014
8 06, 2014

จัดกิจกรรมที่ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่

June 8th, 2014|Categories: ข่าวสารคณะซาเลเซียน||

คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่นำนักศึกษาของศูนย์คำสอนชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 19 จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
31 05, 2014

ร่วมฉลองวัดพระมารดาพระศาสนจักร

May 31st, 2014|Categories: ข่าวสารคณะซาเลเซียน||

คุณพ่อเจ้าวัดและตัวแทนชาววัดหาดใหญ่ได้ร่วมฉลองวัดพระมารดาพระศาสนจักร โดยมีพระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2014
27 05, 2014

ปิดค่าย Don Bosco Our Best Friend

May 27th, 2014|Categories: ข่าวสารคณะซาเลเซียน||

ช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เป็นช่วงที่เข็มข้นในเรื่องของพิธีล้างเท้า เฝ้าศีลมหาสนิท เสกน้ำ เสกไฟ และมิสซาสมโภชปัสการ่วมกันด้วยความสุขยินดีปรีดา โดยมีพิธีรับศีลล้างบาป รับศีลมหาสนิท รื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งศีลล้างบาปของบรรดาเด็กๆและเยาวชนชาวค่ายคำสอนวัด แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่
Designed and SEO by GAPZiNE GROUP